Hoppa till innehåll

Mindre produktionsnedgång än väntat, fortsatt stark arbetsmarknad och en avtagande prisökningstakt. Detta visar Almegas tjänsteindikator för andra kvartalet. ”Konjunkturen viker för tjänstesektorn men fallet blir troligen mindre än befarat ” säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

– Under årets första kvartal föll produktionen i tjänstesektorn med 0,1 procent. Almegas tjänsteindikator hade förutspått en större nedgång, men mycket tyder dock på att produktionen i tjänstesektorn kommer att falla mer under det andra kvartalet, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Förklaringen till nedgången är en svag utveckling bland konsultbranscher kopplade till industrin och byggsektorn. Även handeln har utvecklats mycket svagt det senaste året.

– Det som främst dämpar nedgången är en överraskande och kraftig uppryckning inom techsektorn, säger Patrick Joyce.

Konjunkturnedgången har hittills inte heller fått några negativa effekter på sysselsättningen.

– Arbetsmarknaden är överraskande stark och jobben i tjänstesektorn fortsätter faktiskt att bli fler. Bara under det senaste året har 45 000 nya tjänstejobb skapats, säger Patrick Joyce.

– Den starka arbetsmarknaden innebär att bemanningsföretagen fortfarande utvecklas bra. Det är ovanligt. Bemanningsbranscher brukar annars drabbas först när konjunkturen viker, säger Patrick Joyce.

Tjänsteföretagens försäljningspriser ökar allt långsammare. Under det första kvartalet ökade priserna med sex procent i årstakt, jämfört med åtta procent i början av hösten.

– Att tjänsteföretagens försäljningspriser ökar långsammare är ett tydligt tecken på att inflationen är på väg ned. Det finns fortfarande stora möjligheter att inflationen når ner till två procent i början av nästa år, säger Patrick Joyce.

Den fullständiga rapporten är bifogad.

Dokument