Hoppa till innehåll

Almega Tjänsteförbunden har tecknat nya kollektivavtal med Sveriges Ingenjörer och Unionen inom spel och internationella kasinon. De nya avtalen sträcker sig över 24 månader och har en total löneökningsnivå på 7,4 procent.

– Förhandlingarna har skett i konstruktiv anda där samtliga parter visat en vilja hitta villkor som fungerar för alla. Vi är nöjda med att samtliga delar i avtalen ryms inom märket, alltså de ramar som arbetsmarknadens parter gemensamt kommit överens om, säger Stefan Lennström, avtalsansvarig förhandlare för Almega Tjänsteförbunden.

Avtalen gäller från och med den 1 juli 2023 till den 30 juni 2025 och innebär en total löneökningsnivå på 7,4 procent, inklusive pensionsavsättningar.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företag och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framför allt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt ca 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.