Hoppa till innehåll

Medieföretagen inom Almega har idag tecknat kollektivavtal med Fackförbundet Scen & Film för medarbetare på biografer. Det nya avtalet sträcker sig över 24 månader och det totala avtalsvärdet ligger på 7,4 procent.

– Vi har tillsammans med våra fackliga motparter haft givande förhandlingar och tillsammans tecknat kollektivavtal inom de ramar arbetsmarknadens parter är överens om, det så kallade märket. Det säger Viktoria Lundqvist som är ansvarig förhandlare inom Almega. 

Avtalen gäller under perioden 1 juni 2023 till den 31 maj 2025.

 

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företag och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framför allt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt ca 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.