Hoppa till innehåll

Almega Tjänsteföretagen har tecknat ett nytt kollektivavtal med Hotell- och restaurangfacket, HRF. Det nya avtalet sträcker sig över 24 månader med en total löneökningsnivå på 7,4 procent.

– Det känns bra att kunna teckna ytterligare ett avtal där samtliga delar ryms inom märket, de ramar som arbetsmarknadens parter kommit överens om, säger Stefan Lennström, avtalsansvarig förhandlare för Almega Tjänsteföretagen.

Avtalet sträcker sig över 24 månader med en total löneökningsnivå på 7,4 procent inom vilken även pensionsavsättningar ingår. Avtalet omfattar cirka 250 anställda på bowlinghallar i 41 medlemsföretag.

 

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företag och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framför allt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt ca 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.