Hoppa till innehåll

Mer detaljer om det nya kollektiv­avtalet för Spårtrafik – lönerevisionsregleringar mm

Almega Tågföretagen har, som tidigare informerats om, tecknat ett nytt kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor avseende Spårtrafikbranschen för perioden 1 maj 2023 till och med den 30 april 2025. Parter i avtalet är Seko, SRAT, ST och Sveriges Ingenjörer. Totalt avtalsvärde är 7,4%. Lönerna höjs under perioden med 7,2 % och avsättning till Flexpension sker med ytterligare 0,2 %. Löneökningarna följer det så kallade märket för kostnadsökningar på svensk arbetsmarknad som industrins parter enades om i slutet av mars.

Endast tillgänglig för medlemmar