Hoppa till innehåll
Låt experter sköta arbetsmarknadstjänster.

Låt långtidsarbetslösa få välja leverantör

Långtidsarbetslösheten är på historiskt sett höga nivåer samtidigt som företagen i tjänstesektorn har svårt att hitta medarbetare. Almega föreslår i sin nya rapport att de som står långt från arbetsmarknaden själva ska få välja leverantör samt att Arbetsförmedlingens uppdrag renodlas.  ”Många fler långtidsarbetslösa måste få delta i mer effektiva insatser som leder till jobb”, säger Per Hammar, projektledare av rapporten och näringspolitisk expert hos Almega.

I Almegas rapport ”Så bryter vi långtidsarbetslösheten” presenteras nya och konkreta reformer som utgår ifrån beprövade och framgångsrika metoder, för att just de mest utsatta ska kunna komma tillbaka till arbete och på så sätt bryta den negativa utvecklingen. Ett förslag är att långtidsarbetslösa som står långt från arbetsmarknaden själva får välja leverantör av en, av Almega föreslagen, ny tjänst Steg till arbete + som bygger på metoden individanpassat stöd till arbete och utbildning (IPS) och är en breddning av den befintliga tjänsten Steg till arbete.

– Många fler långtidsarbetslösa måste få delta i mer effektiva insatser som leder till jobb. Vi behöver bli mycket bättre på att ta tillvara all den kompetens som finns bland de som är långtidsarbetslösa och de som har en funktionsnedsättning, säger Per Hammar.

Per Hammar, näringspolitisk expert på Almega
Per Hammar, näringspolitisk expert på Almega

Låt experterna på arbetsmarknadstjänster rusta och matcha långtidsarbetslösa i samband med skärpta kontroller av leverantörer.

Per Hammar, näringspolitisk expert.

Ny modell för arbetssökande

Bedömningen av de arbetslösa som har nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning måste gå mycket snabbare än idag. Almega vill därför se en ny process som fokuserar på att snabbt kartlägga kompetensen hos de arbetslösa. Idag tar kartläggningen i genomsnitt cirka ett år.

– Arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga ska inte tvingas bli långtidsarbetslösa innan de får rätt stöd för att hitta jobb eller utbildning, menar Per Hammar.

Fortsatt reformering av Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens uppdrag måste därutöver renodlas. Myndigheten ska fokusera mera på uppföljning och kontroll av leverantörerna samtidigt som alla rustande och matchande insatser bör utföras av fristående leverantörer, Almega föreslår även höga trösklar in till alla tjänster, däribland förslaget om Steg till arbete +, samt att leverantörer som inte levererar resultat dessutom bör kastas ut från tjänsterna.

– Låt experterna på arbetsmarknadstjänster rusta och matcha de långtidsarbetslösa i samband med skärpta kontroller av leverantörerna, säger Per Hammar.

Arbetsförmedlingen har på senare år inte använt hela anslaget bland annat till lönebidragsanställningar för arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga. Därför borde samtliga anställningsstöd följa individen och leverantörerna måste snabbare hjälpa arbetslösa till jobb.

– Alla behövs på den reguljära arbetsmarknaden. Med hjälp av effektiva anställningsstöd, som de nya etableringsjobben, ska vi skapa en inkluderande arbetsmarknad utan särlösningar som riskerar att skapa onödiga inlåsningseffekter, avslutar Per Hammar.

Se seminariet i efterhand!