Hoppa till innehåll

Johan Pehrsons nya arbetsmarknadspolitiska råd ska samla Sveriges främsta experter inom arbetsmarknadspolitiken – från myndigheter och akademi. ”Det är provocerande att arbetsmarknadens parter är exkluderade. Det är vi som är arbetsmarknaden”, säger Almegas vd, Ann Öberg.

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) har tillsatt ett nytt arbetsmarknadspolitiskt råd. Syfte är att utbyta kunskap och idéer kring utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden.

– Initiativet är välkommet. Svensk arbetsmarknad har stora utmaningar som kräver en gemensam kraftsamling för att lösa. Dessvärre lämnar rådets sammansättning mycket att önska, säger Ann Öberg.

Rådet består av nio representanter från myndigheter och akademin, medan arbetsmarknadens parter är helt utelämnade.

– Jag har svårt att förstå hur Johan Pehrson tänker när han vill diskutera framtidens arbetsmarknad utan att bjuda in de som har faktisk erfarenhet av dagens utmaningar. Ett arbetsmarknadspolitiskt råd utan parternas perspektiv blir väldigt begränsat. Jag förväntar mig att arbetsmarknadens parter bjuds in till det framtida arbetet, säger Ann Öberg.