Hoppa till innehåll

Inköpschefsindex för tjänstesektorn föll igen i maj efter en liten uppgång under mars och april. Fortfarande befinner indexet i tillväxtzonen (över 50) men nedgången för industrin och byggsektorn under maj kan dämpa tjänstesektorn kommande månader.

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll i maj till 50,2 jämfört med 50,6 i april. Nedgången förklaras främst av att orderingången minskade igen efter att stigit under våren.

– Fallet i orderingången är en besvikelse men tjänsteföretagens orderböcker är trots allt tjockare än i början av året, säger Patrick Joyce, chefekonom på tjänsteföretagens organisation Almega.

– Däremot är det glädjande att tjänsteföretagens insatsvarupriser fortsätter att falla. Detta har lett till allt lägre prisökningar på tjänster. Snart kommer detta att märkas även för konsumenterna.

Arbetsmarknaden är överraskande stark. Sysselsättningen bland tjänsteföretagen fortsatte att stiga maj. Den nedgång som brukar komma en bit in i konjunkturnedgången dröjer.

– Det är positivt att tjänsteföretagen behåller sin personal och att vissa företag fortfarande nyanställer. Om sysselsättningen hålls uppe ökar chansen för en kort och mild lågkonjunktur, säger Patrick Joyce.