Hoppa till innehåll

Almega Tågföretagen och fackförbundet Seko har efter medling idag kommit överens om ett nytt kollektivavtal för spårtrafiken. Därmed avblåses Sekos strejkvarsel som skulle trätt i kraft idag måndag. Även fackförbunden ST, Sveriges Ingenjörer och SRAT accepterar medlarnas hemställan.

– Jag är glad över att vi till slut kunnat nå en lösning som är godtagbar för både arbetsgivare och medarbetare inom spårtrafiken, säger Pierre Sandberg, förbundsdirektör på Tågföretagen.

En av huvudfrågorna i förhandlingarna och sedermera även i medlingen har varit sena schemaändringar, något som främst drabbar medarbetarna men inte heller är önskvärda för arbetsgivarna.

– Nu löser vi detta med en progressiv ersättningsmodell – där kompensationen till medarbetaren blir högre ju närmare arbetsdagen ändringen görs. Förutom att kompensera den enskilde medarbetaren, ökar incitamentet för tågoperatörerna att minimera förekomsten av sena schemaändringar, säger Pierre Sandberg:

– Vår bransch har utmaningar som vi behöver lösa tillsammans med våra fackliga motparter. Därför är det bra att Seko tar sitt ansvar och blåser av en strejk som hade fått mycket stora konsekvenser för både individer och näringsliv. Nu har vi alla möjligheter att tillsammans fortsätta arbetet för en attraktiv och hållbar bransch.