Hoppa till innehåll

Seko varslar om blockad avseende ny­anställning, övertid- och mertid samt arbetsnedläggelse

Vi har i våra förhandlingar med Seko, Service- och kommunikationsfacket, fått ett varsel om övertids- och mertidsblockad samt nyanställningsblockad för hela avtalsområdet Spårtrafik. Därutöver har vi mottagit varsel om arbetsnedläggelse (strejk) för några företag. Företag som berörs av arbetsnedläggelse kommer kontaktas särskilt. Denna konflikt är varslad att träda i kraft från med den 11 maj 2023 kl. 15:00.

Endast tillgänglig för medlemmar