Hoppa till innehåll

Säkerhetsföretagen har tecknat nytt kollektivavtal på tjänstemannaområdet med fackförbunden Ledarna och Unionen. De nya avtalen sträcker sig över 24 månader och har en total löneökningsnivå om 7,4 procent inklusive pensionsavsättningar.

– Det är glädjande att vi tillsammans kunnat nå ytterligare ett avtal inom märket. Förhandlingarna har präglats av konstruktiva diskussioner. Parterna har ett gemensamt ansvar att se till att kollektivavtalet är en attraktiv produkt för såväl tjänstemännen som företagen och genom denna överenskommelse tar vi ytterligare steg i detta arbete, säger Adam Dobbertin, förhandlingschef för Almega Säkerhetsföretagen.

 

Säkerhetsföretagens tjänstemannaavtal omfattar omkring 170 medlemsföretag med totalt närmare 4 000 medarbetare och löper under 24 månader, från och med den 1 maj 2023 till och med 30 april 2025.

 

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänste¬företagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.