Hoppa till innehåll

Almega Tjänsteförbunden har idag tecknat kollektivavtal med Ledarna, Seko, SRAT, ST respektive Sveriges Ingenjörer för medarbetare inom Järnvägsinfrastruktur. Det nya avtalet gäller perioden 1 maj 2023 – 30 april 2025 och har ett avtalsvärde på 7,4 procent.

– Vi har tillsammans med våra fackliga motparter haft konstruktiva och respektfulla förhandlingar och tillsammans tecknat kollektivavtal inom det så kallade märket. Det säger Maria Eriksson som är ansvarig förhandlare inom Almega Tjänsteförbunden.

– Under avtalsperioden ska parterna tillsammans arbeta bland annat med frågor som rör chefers förutsättningar, olika arbetsmiljöfrågor och förutsättningarna att tillämpa timlön för vissa grupper. Vi kommer också att göra ett redigeringsarbete för att se över tydlighet och tillgänglighet i våra gemensamma avtalstexter.

Avtalen gäller under perioden 1 maj 2023 till 30 april 2025.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänste­företagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framför allt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.