Hoppa till innehåll

Medieföretagen inom Almega har idag tecknat kollektivavtal med Journalistförbundet för journalister inom dagspress. Det nya avtalet sträcker sig över 24 månader och rymmer även en viss del pensionsavsättningar. Det totala avtalsvärdet ligger på 7,4 procent.

– Vi har, efter konstruktiva förhandlingar med Journalistförbundet, tillsammans tecknat kollektivavtal inom de ramar arbetsmarknadens parter är överens om. Det säger Louise Bjarnestam som är förhandlingschef på Medieföretagen.

Kollektivavtalet berör ca 3000 årsanställda journalister. Avtalen gäller under perioden 1 april 2023 till den 31 mars 2025.

 

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.