Hoppa till innehåll

Almega Tjänsteföretagen har tecknat nytt kollektivavtal för gym- och friskvårdsföretag tillsammans med SRAT och Unionen. Det nya avtalet sträcker sig över 24 månader och har en total löneökningsnivå på 7,4 procent.

– Det är glädjande att vi har ett nytt kollektivavtal på plats för gym och friskvårdsföretag. Dialogen mellan parterna i förhandlingarna har varit öppen och bra och vi kunde enas om ett nytt avtal, säger Veronica de Bourgh, avtalsansvarig förhandlare för Gym och Friskvårdsföretagen inom Almega Tjänsteföretagen.

De nya avtalen med SRAT och Unionen löper under 24 månader och gäller fr o m den 1 september 2023 t o m den 31 augusti 2025 med en kostnadsram på 7,4 procent, det vill säga inom de ramar arbetsmarknadens parter bestämt tillsammans i det så kallade märket.

Kollektivavtalet för gym- och friskvårdsföretag omfattar 68 medlemsföretag med omkring 3 000 årsanställda.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.