Hoppa till innehåll

Almega Tjänsteförbunden har tecknat nytt kollektivavtal med Seko inom bransch Utveckling & Tjänster, avtalsområde Värdepapper. Det nya avtalet sträcker sig över 24 månader och rymmer även pensionsavsättningar. Den totala kostnadsramen är 7,4 procent.

– Det är glädjande att vi tillsammans kunnat nå ytterligare ett avtal inom de ramar som arbetsmarknadens parter gemensamt har kommit överens om, säger Roger Solax, avtalsansvarig förhandlare för Almega Tjänsteförbunden.

Löneavtalet med Seko omfattar löneökningar med 4,1 procent från den 1 juni 2023 och 3,1 procent från den 1 juni 2024.

Utöver löneökningarna ökas pensionspremier med ytterligare 0,2 procent från den 1 juni 2024 så att de då uppgår till 1,0 procent.

Avtalet gäller under perioden 1 juni 2023 till 31 maj 2025.

 

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.