Hoppa till innehåll

Måndag 12 juni, 12:00-13:00
Lättare lunch serveras från 11:30

I år är det 30 år sedan EU:s inre marknad infördes. I många stycken är det en succé som är svår att överskatta när det kommer till de värden som skapas på den inre marknaden. Att vi – människor och företag i EU – fritt kan köpa och sälja varor bidrar till vårt välstånd och vår konkurrenskraft. Samtidigt har vi under dessa 30 år sett att den inre marknaden inte alls fungerar lika bra för tjänster som för varor.

Regelkrångel och handelshinder på den inre marknaden leder till mer än 700 000 uteblivna jobb inom och EU och ett BNP-tapp på ca 2 procent.

Almega har gett nationalekonomen fil dr Mårten Blix i uppdrag att analysera vilka handelshinder på den inre marknaden som försvårar tjänstehandeln och skissa på möjliga vägar framåt för att underlätta handeln med tjänster på EU:s inre marknad. Resultaten av studien presenteras på ett lunchseminarium den 12 juni.