Hoppa till innehåll

Almega Tjänsteförbunden har tecknat nytt kollektivavtal med Seko. Det nya avtalet sträcker sig över 24 månader och har en total löneökningsnivå om 7,4 procent.

– Det är glädjande att vi kunnat teckna ytterligare ett avtal inom märket, det vill säga de ramar som arbetsmarknadens parter gemensamt har kommit överens om, säger Thomas Lansing, avtalsansvarig förhandlare för Almega Tjänsteförbunden.

– Förhandlingarna har varit konstruktiva och båda parter har försökt hitta lösningar som utvecklar avtalet långsiktigt, säger Thomas Lansing.

Avtalet löper under 24 månader, från och med 2023-05-01 till och med 2025-04-30. Löneökningarna blir 4,1 % under avtalsår ett och 3,1 % under avtalsår två. Under avtalsår två görs ytterligare avsättning till extrapension med 0,2 %.

 

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.