Hoppa till innehåll

Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen har idag tecknat två nya kollektivavtal med Akademikerförbunden och Unionen. De nya avtalen sträcker sig över 24 månader med en total kostnadsökning på 7,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även pensionsavsättningar samt den särskilda höjningen av lägstalönerna 2023.

– Tillsammans med våra fackliga motparter har vi genom konstruktiva förhandlingar tagit ansvar och tecknat ytterligare kollektivavtal inom det så kallade märket, säger Gunnar Ekbrant, ansvarig avtalsförhandlare för Almega Tjänsteföretagen och Gabriella Forssell, ansvarig avtalsförhandlare för Medieföretagen.

De tecknade kollektivavtalen berör omkring 30 000 årsanställda tjänstemän vid närmare 1 900 medlemsföretag.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.