Hoppa till innehåll

Almega har tecknat nytt tidningsavtal med GS-facket. Det nya avtalet sträcker sig över 24 månader och den totala kostnadsramen är 7,4 procent.

– Avtalet har tillkommit under konstruktiva förhandlingar och det är glädjande att vi tillsammans kunnat nå ytterligare ett avtal inom märket, säger Kenneth Lidgren, avtalsansvarig förhandlare för Medieföretagen inom Almega.

Avtalen gäller under perioden 1 maj 2023 till 30 april 2025 och omfattar löneökningar med 4,1 procent från den 1 maj 2023 och 3,2 procent och en avsättning till delpension på 0,1 % från den 1 april 2024. Totalt berörs cirka 1 000 medarbetare.

 

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.