Hoppa till innehåll

Almega har tecknat nytt kollektivavtal för tjänstemän med Unionen. Det nya avtalet sträcker sig över 24 månader och ryms inom märket, 7,4 procent.

Almega Tjänsteförbunden har tecknat ett nytt kollektivavtal med fackförbundet Unionen. Avtalet gäller tjänstemän inom lagring och distribution.

– Förhandlingarna har varit lösningsorienterade och vi lyckades tillsammans nå ytterligare ett avtal inom de ramar som arbetsmarknadens parter gemensamt har kommit överens om, säger Kenneth Lidgren, avtalsansvarig förhandlare för Almega Tjänsteförbunden.

Avtalen gäller under perioden 1 maj 2023 till 30 april 2025 och omfattar löneökningar med 4,1 procent från den 1 maj 2023 och 3,1 procent från den 1 maj 2024. Utöver löneökningarna ökas flexpensionspremier med ytterligare 0,2 procent från den 1 maj 2024 så att de då uppgår till 1,3 procent.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänste­företagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.