Hoppa till innehåll

Almega Tjänsteförbunden har tecknat nytt kollektivavtal på området Utveckling & Tjänster med fackförbunden Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. De nya avtalen sträcker sig över 24 månader och rymmer även pensionsavsättningar. Den totala kostnadsramen är 7,4 procent.

– Det är glädjande att vi tillsammans kunnat nå ytterligare ett avtal inom de ramar som arbetsmarknadens parter gemensamt har kommit överens om, säger Roger Solax, avtalsansvarig förhandlare för Almega Tjänsteförbunden.

Löneavtalet med Unionen omfattar löneökningar med 4,1 procent från den 1 april 2023 och 3,1 procent från den 1 april 2024, om inte parterna lokalt kommer överens om annat. Löneavtalet med Sveriges Ingenjörer omfattar löneökningar med 4,1 procent från den 1 maj 2023 och 3,1 procent från den 1 maj 2024, om inte parterna lokalt kommer överens om annat. Löneavtalet med Ledarna är ett sifferlöst dialogavtal som löper tillsvidare.

Utöver löneökningarna ökas flexpensionspremier med ytterligare 0,2 procent från den 1 april 2024 (Sveriges Ingenjörer 1 maj 2024) och uppgår då till 1,3 procent.

Avtalen gäller under perioden 1 april 2023 till 31 mars 2025 och berör omkring 8 000 tjänstemän vid ca 270 företag.

 

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänste­företagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.