Hoppa till innehåll

Inköpschefsindex för tjänstesektorn steg något i mars efter det kraftiga fallet i februari. Aktiviteten i tjänstesektorn fortsätter dock att minska i takt med att svensk ekonomi bromsar in på bred front. ”Signalerna från byggsektorn oroar”, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg i mars till 48,6 jämfört med 45,6 i februari. Även om enskilda månadssiffror ska tolkas med försiktighet är nedgången under det senaste året mycket kraftig och tjänsteföretagens produktion minskarför andra månaden i rad. Lågkonjunkturen har nu spridit sig till tjänstesektorn.

– Det kraftiga fallet i tjänsteföretagens orderingång i början av året har dämpats lite, men orderböckerna fortsätter att tunnas ut. Detta tyder på att produktionen kommer att fortsätta minska under året, säger Patrick Joyce, chefekonom på tjänsteföretagens organisation Almega:

– Särskilt oroande är signalerna från byggsektorn där bostadsbyggandet bromsar in mycket kraftigare än väntat. Det kommer att få negativa konsekvenser för arkitekter och andra tjänstebranscher, säger Patrick Joyce.

Nedgången för tjänstesektorn bromsas fortfarande av starka jobbsiffror. Men troligen kommer nedgången synas även på arbetsmarknaden inom något kvartal. Positivt är att priserna på tjänsteföretagens insatsvaror ökar allt långsammare, vilket banar vägen för lägre prisökningar på tjänster.

– Även andra data bekräftar att priserna på tjänster kommer att öka långsammare nästa kvartal vilket kommer att bidra till en fallande inflation i vår, säger Patrick Joyce.