Hoppa till innehåll
Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega
Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega

Avtalsrörelsen pågår för fullt – vi möter Stefan Koskinen

Under Avtalsrörelsen 2023 förhandlar Almega om ca 130 kollektivavtal. Det är arbetsgivare som tillsammans med fackförbunden förhandlar och kommer överens om villkoren i de nya avtalen – dessa förhandlingar kallas för avtalsförhandlingar. Vi på Almega är mån om att nå ut med information kring förhandlingen till alla våra medlemmar.

Stefan Koskinens roll i avtalsrörelsen

– Jag är arbetsgivarpolitisk chef på Almega och förbundsdirektör för ett av de nio förbunden, Almega Tjänsteföretagen. I min roll håller jag ihop och samordnar kollektivavtalsförhandlingarna inom Almega och gentemot Svenskt Näringsliv och de övriga sektorerna. Jag stöttar även förhandlarna av våra drygt 130 kollektivavtal.

Nuläget i Avtalsrörelsen 2023

– Just nu tecknas de första av Almegaförbundens avtal. Det sker i ett utmanande ekonomiskt läge, men de sektorer som redan hunnit teckna avtal, industrisektorn, handel och besöksnäring samt transportsektorn har visat ett stort mått av ansvarstagande och förhandlingarna har hittills gått oväntat smidigt.

– Det har ännu inte utbrutit någon konflikt. I stället har man hittat lösningar och förhandlat fram viktiga förändringar, inte minst för arbetsgivarsidan. Exempelvis har arbetsgivare fått ökade möjligheter att förlägga arbetstiden på flera områden, vilket får stor betydelse i det fall en verksamhets förutsättningar förändras.

Under avtalsrörelsen erbjuder Almega en informationsserie, varje fredag fram till juni, i form av ett webbinarium tillsammans med Stefan Koskinen. I dessa ges en uppdatering av de senaste nyheterna kring avtalsrörelsen och hur det går för Almegas olika avtal.

Förhandlingarna har hittills
gått oväntat smidigt

Stefan Koskinen, Arbetsgivarpolitisk chef på Almega

Almegas avtal – hur ser de ut?

– Almega tecknar över 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer. Det är de nio förbunden som tecknar avtalen som juridisk person och det rullar på. Bland annat är hela 22 avtal med Unionen uppe för förhandling.

– Det finns ju alltid en risk att det blir varsel eller konflikt på något avtalsområde, det kan man inte bortse ifrån, men just nu ser det bra ut. En grundläggande princip är att samtliga avtal ska landa inom industrinormen och avtalsvärdet för 2023 och 2024 får inte bli högre än märket – 7,4 procent.

Löpande uppdateringar till medlemsföretagen

– Vi hade vårt första webbinarium i serien direkt efter att industriavtalet tecknats. Då var det 315 medlemsföretag som deltog. Under webbinariet analyserade vi avtalet, vilka byten som gjorts och hur medlemsföretagen påverkas av det som förhandlats fram.

– Vi tittar även på de avtalsförhandlingar som är pågår inom Almega och där vi kanske anar en viss oro eller problem. Sen svarar vi förstås på många frågor från medlemsföretagen.

Almega arbetar aktivt med att hålla medlemmarna uppdaterade med allt som rör avtalsrörelsen, Almegas förhandlingar och sådan information som våra medlemmar berörs av.

Arbetsgivarnytt är ett informationsmejl som skickas ut till VD och HR-chefer samt andra kontaktpersoner. I detta delar vi med oss av viktig information, exempelvis förändringar kopplade till kollektivavtal. Arbetsgivarnytt skickas ut vid behov och frekvensen varierar därför över tid och mellan avtalsområden.

Som medlem hittar du de senaste uppdateringarna kring Avtalsrörelsen 2023 på vår avtalswebb, Avtalsrörelsen.nu. Där finns bland annat avtalskalendern där du kan se när just ditt avtal löper ut. Du hittar även all information du behöver i Arbetsgivarguiden.