Hoppa till innehåll

Idag överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag om att förstärka FoU-avdraget. Almega välkomnar detta men mer behövs för att stärka Sverige som forsknings- och kunskapsnation.

Regeringen föreslår i propositionen om FoU-avdrag att företag som anställer personer som arbetar med forskning eller utveckling ska betala lägre arbetsgivaravgifter och lägre allmän löneavgift. Förslaget är att avdraget höjs från 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad.

– Almega välkomnar förslaget då det innebär att större företag får möjlighet att dra av kostnader för fler anställda som deltar i forskningsprojekt. Däremot får utformningen av förslaget ingen positiv inverkan på forskning hos mindre företag. Genom att i stället höja avdraget för varje medarbetare som forskar skulle forskningsmöjligheterna för de mindre företagen utökas, säger Per Hammar.

Den privata tjänstesektorn står för 52 procent av Sveriges BNP och spelar en viktig roll i strukturomvandlingen driven av teknikutvecklingen som möjliggör digitaliseringen och automatisering. I Almegas rapport ” Tjänstesektorn ritar om kartan över framtidens forskning och innovation” presenteras fem reformförslag, inklusive förstärkt FoU-avdrag, som kan få fler företag att satsa på forskning såsom ökade satsningar på digitalisering och behovet av relevanta innovationsprogram.

– Idag är techbranschens bidrag till svensk BNP nästan lika stort som de traditionella industrierna tillsammans. Men för att tjänstesektorns konkurrenskraft ska bestå krävs ytterligare satsningar på forskning och innovation. Vi kan inte tappa fortsätta tappa mark när det gäller investeringar i forskning och utveckling. Med våra reformförslag kommer vi en bit på vägen, avslutar Per Hammar.

Almegas rapport: ”Tjänstesektorn ritar om kartan över framtidens forskning och innovation”