Hoppa till innehåll

Tillväxten i den privata tjänstesektorn har fallit kraftigt det senaste året. Från nio procents tillväxt i början av 2022 till en dryg procent vid årets slut. Detta visar Tjänsteindikatorn från tjänsteföretagens organisation Almega.

– Mycket tyder på att produktionen i tjänstesektorn redan har börjat falla och vår prognos är att tillväxten blir negativ under våren, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Tydligast är nedgången bland de konsulttjänster som är kopplade till industri och byggsektorn, exempelvis teknikkonsulter och arkitekter. För dessa branscher minskade produktionen redan under slutet av förra året.

– Industrins minskade behov av personal påverkar också bemanningsbranschen som nu mattas av, säger Patrick Joyce.

Även för techsektorn, som vuxit snabbt under många år, har tillväxten nu minskat kraftigt. Det fjärde kvartalet 2022 var produktionen endast 0,3 procent högre än samma kvartal året innan.

– För techbolagen innebar pandemin bara en kort avmattning innan tillväxten tog ny fart. Nu är läget besvärligare och tillväxten är den lägsta på över tio år, säger Patrick Joyce.

Trots avmattningen fortsätter dock tjänsteföretagen att nyanställa. Och enligt Almegas arbetsmarknadsindikator har utvecklingen ännu inte vänt.

– Även om vi ser att jobbtillväxten planar ut, kommer det dröja ytterligare något kvartal innan arbetsmarknaden vänder, säger Patrick Joyce.

Tjänsteföretagens försäljningspriser ökar långsammare än tidigare. Anledningen är främst fallande bränslepriser som minskat priserna på transporter.

– Vår prisindikator tyder på att tjänsteprisernas ökningstakt bromsar in ännu mer det närmsta kvartalet. Detta kan vara en indikation på inflationen är på väg att vända nedåt, säger Patrick Joyce.

Den fullständiga rapporten återfinns här.