Hoppa till innehåll

Almegas arbetsgivarjour är en bra mätare på läget i tjänstesektorn. För ett år sedan handlade knappt vart tionde ärende i jouren om arbetsbrist. I dag vart sjunde. ”Allt fler medlemsföretag tycks dessvärre förbereda sig för att dra ned på personal, säger Almegas vd, Ann Öberg.

– De senaste månaderna har vår rådgivning i frågor rörande arbetsbrist ökat markant, ett tydligt tecken på att det planeras för neddragningar, säger Ann Öberg, vd på Almega.

Almega är Sveriges ledande och största arbetsgivarorganisation för tjänsteföretag. En viktig del av verksamheten är att stötta och ge råd till de drygt 11 000 medlemmarna i arbetsrättsliga frågor. Detta sker inte minst sker genom arbetsgivarjouren, som leds av arbetsrättsjuristen Peter Lindgren:

– Jouren är en central del av vår medlemsservice dit våra medlemmar kan vända sig för att få svar i alla typer av arbetsgivarfrågor. Antalet medlemsärenden varierar givetvis, men vi hanterar åtminstone över 20 000 ärenden varje år, säger Peter Lindgren.

Det stora antalet ärenden innebär också att arbetsgivarjouren ger en indikation över vilka frågor som medlemsföretagen tampas med för tillfället.

– Frågorna till jouren speglar medlemmarnas verklighet i realtid och sammantaget ger de god bild av hur det är ställt i tjänstesektorn. Under pandemin handlade det mycket om korttidspermitteringar och distansarbete. Nu ser vi dessvärre att frågor rörande arbetsbrist ökar, säger Peter Lindgren.

Under de senaste fyra månaderna var antalet jourärenden rörande arbetsbrist 28 procent fler jämfört med samma period ett år tidigare.

– Tidigare var det knappt vart tionde ärende som handlade om arbetsbrist – nu är det vart sjunde. Dessvärre tycks allt fler medlemsföretag förbereda sig på sämre tider och personalneddragningar. Sedan kan även nya las, som trädde i kraft 1 oktober, ha viss påverkan, säger Ann Öberg.

Att Sverige är på väg in i en mycket svår lågkonjunktur är ett faktum. Enligt Almegas bedömning kommer tjänsteföretagens tillväxt bli negativ redan under våren, samtidigt som de pressas av skenande priser och höjda räntor.

– Vi får tyvärr räkna med att jobb kommer att gå förlorade, hur många beror på hur lång och djup krisen blir. Det enskilt viktigaste i dagsläget är att få ner inflationen, och vi gör vårt yttersta för att hjälpa våra medlemmar genom en svår tid, säger Ann Öberg.