Hoppa till innehåll
Liberalernas landsmöte

Debatt: Liberaler, här har ni något att prata om i Linköping

Till helgen samlas hundratals liberaler i Linköping för att diskutera de politiska utmaningarna i dagens Sverige. Ett tips på samtalsämne är reformer som förbättrar villkoren för att driva företag, stärker arbetsmarknaden och minskar utanförskapet, skriver Fredrik Östbom, Johannes Nathell och Per Hammar.

Tjänstesektorn är avgörande för värdeskapandet i Sverige. Sex av tio jobb som skapats under de senaste tio åren har tillkommit i den privata tjänstesektorn och i dessa företag skapas värde som motsvarar mer än hälften av Sveriges samlade produktion varje år.

Det är företagande som gjort Sverige rikt. Nya innovationer har gett ekonomisk tillväxt, nya arbetstillfällen och socialt välstånd.

Det är företagande som gjort Sverige rikt. Nya innovationer har gett ekonomisk tillväxt, nya arbetstillfällen och socialt välstånd. När Sverige står inför stora utmaningar med ett stort utanförskap och hög arbetslöshet, behövs entreprenörskap och en servicenäring som skapar nya jobb och ger alla människor möjligheten att ta sig in i samhällsgemenskapen.

2023 har börjat tufft och Sverige väntas som enda land i EU få negativ tillväxt i år. Om situationen på arbetsmarknaden förvärras kommer de som i dag står längst från arbetsmarknaden att ha ännu mindre chans till en egen försörjning. Almegas främsta medskick till Liberalerna och den nya ledningen är således följande:

1. Sänk skatten på jobb och företagande. Det ska alltid löna sig mer att arbeta än att gå på bidrag. Därför måste skatterna på arbete sänkas. I dag lönar det sig inte att gå från bidrag till arbete för vissa familjer. Det behöver också bli billigare att anställa. Kostnaden är i dag högre i Sverige än i de flesta av våra konkurrentländer, vilket till stor del beror på våra höga arbetsgivaravgifter. För tjänsteföretagen är medarbetarna den största tillgången, men också den största kostnaden. Genom att sänka arbetsgivaravgifterna, minskar arbetskraftskostnaderna och företagen kan anställa fler.

2. Ett perspektivskifte för tjänstehandeln. Tjänstefieringen av världsekonomin sker i ett rasande tempo. Tjänstehandeln utgör i dag mer än hälften av Sveriges export och sedan millenniumskiftet har tjänstehandelns andel ökat med 50 procent medan varuhandeln legat stilla. De svenska tjänsteföretagen verkar dock i en stenhård internationell konkurrens. Förutsättningarna måste vara de bästa möjliga för att locka spjutspetskompetens och stimulera fortsatt specialisering. Först då kan vi säkra vår starka ställning i den internationella konkurrensen, vilket kan bli avgörande under lågkonjunkturen.

3. Ta kompetenskrisen på allvar – satsa på utbildning. Det behövs ett generellt kunskapslyft i hela utbildningskedjan från grundskola till universitet och högskola. Några av de mest angelägna reformerna är att skapa ett utbildningsutbud för både anställda och arbetslösa som vill utbilda sig till bristyrken. Därför behövs satsningar både på yrkeshögskola och arbetsmarknadsutbildningar. Lika viktigt är fortsatta satsningar på den högre utbildningen så att fler akademiker examineras och kan börja jobba som allt från ingenjörer till lärare och sjuksköterskor.

När politiken präglas av krishantering och kortsiktiga åtgärder är det viktigt att lyssna på de konstruktiva krafter som verkar för ett bättre Sverige. Vi ser fram emot att träffa alla liberaler för att berätta mer om hur vi kan hjälpa till att övervinna utmaningarna.

Att tjänstesektorn ges goda förutsättningar är direkt avgörande för att Sverige ska kunna möta och kunna ta sig ur lågkonjunkturen. Tjänstesektorn är framtidssektorn och tjänsteföretagen är Sveriges jobb-, tillväxt- och integrationsmotor.