Hoppa till innehåll
Ann Öberg, vd på Almega
Ann Öberg, vd på Almega

Almega i nytt näringslivsråd för kris­beredskap

Regeringen har bjudit in Almega till ett nytt näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap. Rådet ska verka för informationsutbyte och rådgivning i frågor av gemensam vikt för näringsliv, arbetstagarorganisationer och stat.

– Bildandet av rådet är välkommet givet den förändrade geopolitiska situationen och mer spända säkerhetsläget i världen. Tjänstesektorn är i många avseenden en beredskapssektor där Almegas har medlemsföretag verksamma inom exempelvis hälso- och sjukvård, kommunikation, säkerhet och tåg. Dessutom spelar it-företagen en helt central roll. Cyberattacker och it-relaterade risker är ständigt närvarande hot mot alla samhällsviktiga funktioner, säger Ann Öberg, vd på Almega.

Det nya näringslivsrådet kommer att ledas av ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin (M). Från regeringen ingår även försvarsministern, energi- och näringsministern samt landsbygdsminstern. Även generaldirektören för MSB och Försvarsmaktens överbefälhavare, ÖB.

– Eftersom det är företag som till stor del äger samhällsviktig verksamhet är näringslivets deltagande i totalförsvarsplaneringen en förutsättning för att försörjningsberedskapen ska fungera, förklarade ministern för civilt försvar Carl Oskar Bohlin.

Förutom Almega är även Byggföretagen, Energiföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Lif, LO, SACO, SOFF, Svenska Bankföreningen, Svensk Handel, Svenskt Näringsliv, Transportföretagen, TCO, Teknikföretagen och Transportföretagen inbjudna till rådet.