Hoppa till innehåll

Uppdaterad lista från Fora med kollektiv­avtalade del­pensions­lösningar

Ett nytt delpensionssystem börjar gälla fr o m 1 januari 2023 för Bemanningsavtalet för arbetare (LO-avtalet), vilket informerats om tidigare i Arbetsgivarnytt (2022-11-03, 2022-12-22, 2023-01-11). Det nya delpensionssystemet innebär att delpensionsavsättning ska följa kundernas centrala kollektivavtal gällande möjliga delpensionspremier. Kompetensföretagen vill informera om att Fora nu tagit fram en särskild uppdaterad lista för Kompetensföretagen vilken redovisar vilka centrala kollektivavtal som omfattas av olika delpensionslösningar. Listan publiceras på Foras hemsida. Notera att centrala kollektivavtal som innehåller överenskommelser om Livsarbetstidspension (LP) och Arbetstidspension (AP) numera finns upptagna i listan.

Endast tillgänglig för medlemmar