Hoppa till innehåll

Avgifter enligt Lag och avtal 2023

Här redovisas vad som kommer att debiteras företagen år 2023 för de åtaganden som följer av lag och avtal på den privata arbetsmarknaden vad avser pensioner och försäkringar. Samtliga kostnader uttrycks i procent av lön. Observera att uppgifterna rörande kostnaden för avtalsförsäkringar måste ses som preliminära då de varierar mellan olika företag beroende på hur stor del av den totala lönesumman som avser lönedelar under respektive över 7,5 inkomstbasbelopp (2023: 7,5 x inkomstbasbeloppet = 557.250 kr, det vill säga 46.438 kr/mån).

Endast tillgänglig för medlemmar