Hoppa till innehåll

Viktig information: Förändrat partsförhållande med anledning av Lärar­förbundets och Lärarnas Riks­förbunds bildande av Sveriges Lärare

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund har fattat beslut om att bilda ny facklig organisering för lärare respektive skolledare. Den 1 januari 2023 bildades två nya fackförbund, Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare samtidigt som Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund upphörde som fackliga parter. Centrala parter har med anledning av detta träffats för att omhänderta frågor kopplat till den nya organiseringen.

Endast tillgänglig för medlemmar