Hoppa till innehåll

I Sverige har vi ett kompletterande system till de arbetsrättsliga lagarna. Vi har bestämt att arbetsmarknadens parter, arbetsgivarna och arbetstagarna, ska besluta om arbetsvillkoren i respektive bransch. De överenskommelserna kallas kollektivavtal och kan ersätta hela eller delar av exempelvis arbetstidslagen eller lagen om anställningsskydd.

Oftast omförhandlas kollektivavtalen vart tredje år i en så kallad avtalsrörelse vilket innebär att flera förhandlingar om kollektivavtal pågår samtidigt. Facken och arbetsgivarna lämnar yrkanden till varandra på vilka förändringar man vill få till i kollektivavtalen och sedan förhandlar man tills man är överens om vilka villkor som ska gälla för nästa avtalsperiod. Om man inte kommer överens finns risken att facket varslar om strejk.

Lär dig mer om avtalsrörelsen

Mer om hur avtalsrörelsen fungerar, vad ett kollektivavtal är och hur avtalsförhandlingar går till i Sverige när märket sätts hittar du på webbplatsen avtalsrörelsen.nu.