Hoppa till innehåll

Uppdaterad information om in­rapportering till Fora för bemannings­avtalet för arbetare (LO-avtalet) med anledning av nytt del­pensionssystem

Ett nytt delpensionssystem börjar gälla fr o m 1 januari 2023 för Bemanningsavtalet för arbetare (LO-avtalet), vilket informerats om tidigare i Arbetsgivarnytt (2022-11-03 samt 2022-12-22). Kompetensföretagen och Fora vill med anledning av de frågor som inkommit förtydliga hur inrapportering ska ske till Fora för lönerapportering 2022 samt för det nya delpensionssystemet 2023.

Endast tillgänglig för medlemmar