Hoppa till innehåll

Så gör säkerhets­branschen skillnad för samhället

Ny teknik och snabb samhällsutveckling skapar tillväxt i säkerhetsbranschen. För Avarn Security innebär det nya möjligheter att bidra till ökad trygghet – och effektivare användning av polisens resurser.

Det svenska bevakningsföretaget Avarn Security har rötter som sträcker sig ända tillbaka mitten av 1960-talet och statliga ABAB. Sedan dess har bolaget privatiserats och transformerats, men samhällskopplingen är fortfarande stark.

– Då var bevakningsbranschen mest förknippad med nattväktaren, som främst jobbade när allmänheten sov. I dag är vi synliga på ett helt annat sätt. De senaste årens stora tillväxtresa har framför allt skett på ordningsvaktssidan där vi gör skillnad för allmänhetens trygghetsupplevelse, säger Mikael Högberg, operativ chef på Avarn Security.

Effektivare användning av samhällsresurser

Säkerhetsläget i Sverige har varit relativt konstant de senaste 20 åren, men som en bieffekt av att exempelvis den organiserade kriminaliteten har blivit mer synlig upplever allmänheten en större otrygghet.

– I dag har polisen inte möjlighet att fullt ut lägga resurser på att hantera den trygghetsskapande aspekten, men där kan vi som bransch vara ett komplement och tillföra värde till samhället, säger Mikael Högberg.

Han ser fler områden där säkerhetsbranschen kan axla även administrativa uppgifter för att bidra till effektivare användning av polisens resurser:

– Passhantering är ett exempel på ett område där vi ser utvecklingspotential. Det handlar inte om att vi ska ersätta poliser, utan vi vill vara ett komplement till ett tryggare samhälle i stort. Detta och en breddad användning av ordningsvakter kan vara ett sådant steg för att frigöra resurser.

Teknik skapar nya karriärmöjligheter

Den tekniska utvecklingen av branschen sker snabbt och många uppdrag som tidigare sköttes av en nattvakt kan nu ske med teknik istället. Därmed frigörs resurser och kompetens som kan användas till andra områden.

Mikael Högberg, operativ chef Avarn Security

– Jag ser stora möjligheter att vidareutveckla hur vi hjälper våra kunder med deras säkerhetsarbete. Inte minst kring frågan hur man säkerställer kontinuerlig drift, i exempelvis energi- eller transportsektorn, vid händelser som kritiskt påverkar samhället. Om utveckling fortsätter som nu kommer vår kapacitet att bli avgörande.

Mikael Högberg välkomnar bland annat totalförsvarsutredningen, med förhoppningen om att till exempel MSB ska klargöra vad som gäller vid ett förändrat säkerhetsläge och branschens del i detta.

– Det kommer att behövas en förändrad lagstiftning på flera områden. Vi behöver en fortsatt bra, kreativ dialog kring hur säkerhetsbranschen kan bidra och vad vi behöver för att kunna utvecklas, till exempel genom bättre möjligheter att  göra fördjupade medarbetarkontroller. För vår bransch växer och erbjuder stora möjligheter till en spännande karriär.