Hoppa till innehåll

Huvud­avtalet tecknat för Bemannings­avtalet för arbetare (LO-avtalet)

Överenskommelse om Huvudavtal har träffats mellan Kompetensföretagen och LO. Huvudavtalet gäller med retroaktiv verkan fr o m 1 januari 2023 för samtliga medlemsföretag och anställda som omfattas av Bemanningsavtalet för arbetare (LO-avtalet). Huvudavtalet innehåller regler om omställning som i sin helhet ersätter tidigare överenskommelse om omställningsförsäkring för arbetare.

Endast tillgänglig för medlemmar