Hoppa till innehåll
Marcus Lindström Almega

Därför stämmer Almega fack­förbundet Byggnads

Almega stämmer Byggnads i Arbetsdomstolen. Anledningen är fackförbundets krav på att även städare och sanerare i anslutning till byggarbetsplatser ska omfattas av byggavtalet. ”Det går ju inte att betala en pensionspremie på förmiddagen och en annan på eftermiddagen,” säger Marcus Lindström, förhandlingschef på Almega Serviceföretagen.

– Det är ovanligt att Almega stämmer ett fackförbund, men i detta fall var det nödvändigt, säger Marcus Lindström, förhandlingschef på Almega Serviceföretagen.

Frågan handlar om vilka regler som ska gälla när städare och sanerare på entreprenadföretag utför städ- och saneringsarbeten på byggarbetsplatser. Berörda medlemsföretag i Almega har kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund, men har utöver detta ofta tecknat så kallat hängavtal med Byggnads. Byggnads kräver med stöd av detta att företagen ska följa byggavtalet under de timmar som arbetstagarna utför arbete inom en byggarbetsplats.

– Det är i praktiken omöjligt att tillämpa två olika kollektivavtal samtidigt på samma arbetstagare. Våra medlemmar är entreprenadföretag som utför arbete åt många olika kunder i varierande branscher. Byggnads kräver att avtalen ska växla timme för timme. Men det går ju inte att betala en pensionspremie på förmiddagen och en annan på eftermiddagen, eller ha timlön på förmiddagen och månadslön efter lunch, säger Marcus Lindström.

Almegas ståndpunkt är att huvudsaklighetsprincipen gäller. Denna innebär att de arbetstagare som huvudsakligen arbetar på städavtalets område i sin helhet ska omfattas av städavtalet, och på motsvarande sätt ska de som huvudsakligen arbetar på byggavtalets område omfattas av byggavtalet.

– Dessutom har vi olika uppfattning om vilka arbeten som faller under byggavtalets område. Almega anser att det arbete som endast understödjer byggproduktionen, exempelvis städning av manskapsbodar och liknande, aldrig kan falla under byggavtalet, säger Marcus Lindström.

Under de senaste åren har Byggnads drivit ett stort antal tvister gentemot Almegas medlemsföretag. Som påtryckningsmedel har de bland annat hotat att avföra medlemsföretagen från de så kallade underentreprenörslistorna, vilka i praktiken är en förutsättning för att kunna utföra jobb åt byggföretag. Det är för ett av de företag som blivit borttaget från underentreprenörslistan som Almega nu valt att lämna in stämningsansökan.

– Enligt den svenska arbetsmarknadsmodellen löser vi juridiska tvister genom förhandlingar och i yttersta fall genom ett domstolsbeslut. I stället för att reda ut kollektivavtalsfrågan hindrar Byggnads våra medlemsföretag från att utföra arbete genom att avföra dem från underentreprenörslistorna. Detta är närmast att likna vid en otillåten stridsåtgärd, säger Marcus Lindström:

– I och med stämningen hoppas vi att en gång för alla få klarlagt vad som gäller och därmed undvika framtida tvister. Frågan är inte rättsligt prövad och målet kommer att få betydelse även för andra entreprenadbranscher.