Hoppa till innehåll

Nu lanseras Företagsakademin för tillväxt 3, ett kompetenshöjande projekt riktat mot små företag i Stockholms län. Utbildningarna finansieras av Europeiska Socialfonden och bakom projektet står Almega tillsammans med fackförbundet Unionen.

– Vi är givetvis glada över att kunna erbjuda våra medlemsföretag en ytterst förmånlig möjlighet att vässa kompetensen. Det uppkommer hela tiden nya och ökande krav på yrkeskunskaper, inte minst genom digitaliseringen, säger David Wästberg, arbetsgivarpolitisk expert på Almegas och medlem i projektets styrgrupp.

Förutom digitalisering kommer även utbildningar inom ledarskap och affärskunskap att ges. Utbildningarna ges av handplockade och högkvalitativa leverantörer. Innan kursstart kommer även gedigna behovsanalyser att göras.

– För att utbildningarna inom projektet ska träffa rätt är utbudet helt anpassat efter målgruppens behov. Därefter identifieras de enskilda företagens specifika behov genom enkäter och workshops. En bra utbildning måste vara relevant och inte ett tidsfördriv, säger David Wästberg.

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF, och är öppet för alla företag i Stockholms län med färre än 50 anställda. En förutsättning är att företaget inte mottagit statsstöd överstigande 2,25 miljoner kronor (200 000 euro) under de senaste tre åren.

– För de företag som uppfyller kriterierna är projektet väldigt förmånligt. Varje utbildning har ett marknadsvärde på omkring 20 000 kronor per deltagare, alla medarbetare omfattas och företaget betalar bara för konferenspaketet och en administrativ avgift, säger David Wästberg.

Almega är projektägare men även fackförbundet Unionen är med i projektet som samverkande part.

– Kompetensutveckling är minst lika viktig för de enskilda medarbetarna som för arbetsgivarna. Med tanke på att kunskaper värderas högt på arbetsmarknaden tror vi att projektet kommer stärka många arbetstagares position, säger Ann-Katrin Dolium, Unionens företrädare i projektets styrgrupp.

Antalet utbildningsplatser i projektet är begränsat till 1 200 platser och utbildningarna beräknas pågå till juni 2025.