Hoppa till innehåll
etableringsjobb
Stefan Koskinen, Förbundsdir. Almega tjänsteföretagen. Foto: Johan Jeppsson

Parterna överens om etableringsjobb

Svenskt Näringsliv, Unionen och LO har enats om ett avtal avseende etableringsjobb, en särskild anställning där arbetsgivaren och staten delar på ersättningskostnaden. ”Det viktiga har varit att skapa en reform utan en massa byråkrati”, säger Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega.

Den 5 december slöt Svenskt Näringsliv avtal med Unionen och LO om en helt ny anställningsmodell – de s.k. etableringsjobben. Syftet är att ge fler långtidsarbetslösa och nyanlända en ny möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden.

– Det är mycket positivt att det nu finns en överenskommelse som kan underlätta för människor som står långt från arbetsmarknaden att komma i jobb, säger Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega.

Låg kostnad och liten risk

Enligt modellen kommer arbetsgivaren betala lön och sociala kostnader till en sammanlagd kostnad på strax över 8 000 kronor per månad. Därutöver får den enskilde arbetstagaren en utfyllnad från staten.

– Det viktiga har varit att skapa en reform utan en massa byråkrati. Företagen anställer till låg kostnad och liten risk och hanterar den anställde som övriga anställda. Den enskilde får sedan en löneutfyllnad och en sammanlagd inkomst motsvarande lägstalönen i ordinarie kollektivavtal – en ersättning som det går att leva på, säger Stefan Koskinen.

Fler i arbete

Förhoppningen är att anställningen ska leda till en tillsvidareanställning på heltid. Etableringsjobben blir därmed till en viktig pusselbit för att lösa den integrationsutmaning som Sverige står inför. Ytterligare en positiv effekt av modellen är att den även kommer kunna bidra till företagens långsiktiga kompetensförsörjning.

– Människor som står långt från arbetsmarknaden har kanske i dag inte den produktivitet som krävs för ett fullskaligt jobb. Med ett etableringsjobb får de nu chansen att lära sig och utvecklas under 24 månader. Förhoppningsvis kommer det att leda till många fler i arbete och ett välkommet kompetenstillskott på arbetsmarknaden, säger Stefan Koskinen.

Överläggningar återstår

Avtalet träder i kraft vid årsskiftet. Det kommer dock inte kunna tillämpas innan regeringen genomfört vissa förordningsändringar i enlighet med parternas krav. För Almegas och övriga arbetsgivares del krävs även förbundsvisa antaganden innan reformen blir tillämpbar fullt ut.

– Vi kommer att ta kontakt med våra motparter och inleda överläggningar. När detta är klart kommer vi informera våra medlemsföretag via arbetsgivarnytt. Vi kommer även lägga upp anställningsblanketter för etableringsjobb och beskriva processen i vår digitala kunskapsbank arbetsgivarguiden.se, säger Stefan Koskinen.

Den svenska modellen levererar

Avtalet mellan arbetsmarknadens parter är ett utmärkt exempel på kraften i den svenska modellen: Parterna levererar tillsammans lösningen på ett stort samhällsproblem.

– På arbetsgivarsidan är vi beredda att ta ett stort ansvar för att hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden. Nu hoppas vi på samma ansvarstagande från fackligt håll och att samtliga LO-förbund är beredda att anta överenskommelsen, säger Stefan Koskinen.