Hoppa till innehåll

Nytt del­pensionssystem och årets rapportering till Fora

Vi vill uppmärksamma samtliga medlemmar som omfattas av bemanningsavtalet för arbetare (LO-avtalet) att ett nytt delpensionssystem börjar gälla fr o m 1 januari 2023, vilket informerats om tidigare i Arbetsgivarnytt (2022-11-03). Förändringen innebär i korthet att definitionen av GFL förändras samt att delpensionsavsättning ska följa kundens kollektivavtalade pensionssystem. Bemanningsbranschens Extra Pensionssystern (BEP) gäller till 31 december 2022 och ersätts därefter med det nya delpensionssystemet. Läs mer om hur årets BEP ska inrapporteras till Fora.

Endast tillgänglig för medlemmar