Hoppa till innehåll

Krisen inte över – åtgärder krävs för återhämtning

Läget för tjänstesektorn är väldigt dystert, till och med värre än under finanskrisen. Men det finns tendenser till förbättringar. Sanningens minut kommer efter sommaren när flera av regeringens krisåtgärder upphör och företagen ska anpassa sin verksamhet efter den nya verkligheten utan stöd. Det behövs fortsatta åtgärder för att minska företagens kostnader och öka efterfrågan. Det visar Almegas Tjänsteindikatorn om det ekonomiska läget för tjänsteföretagen som chefekonom Patrick Joyce presenterade under tisdagen.

Hur går det för tjänsteföretagen? Är det värsta över nu?

– Nej, krisen är långt ifrån över. Efterfrågan och produktion i tjänstesektorn har fortsatt att falla i maj och juni, men inte i samma takt som i mars och april. Ljusglimten är att tjänsteföretagen ser mindre negativt på framtiden än de gjorde för bara en månad sedan. Dessutom börjar det vända uppåt i tjänstesektorn och industrin i flera viktiga svenska exportländer. Det kan betyda att vi närmar oss en vändpunkt.

I vilka branscher börjar det ljusna och vilka har fortsatt svårt?

– Företag inom transporter och researrangörer ser mer positivt på framtiden. Det beror på de minskade reserestriktionerna. Även datakonsulter och företagskonsulter förväntar sig en uppgång nu. Bemanningsföretagen har det däremot fortsatt svårt och det gäller även tekniska konsulter och arkitekter. Hur de här branscherna utvecklas beror mycket på hur snabbt exporten kan återhämta sig och hur det går för byggsektorn som hittills klarat sig bra men nu börjar mattas av.

Hur ska återhämtningen skyndas på?

– De statliga ersättningarna till företagen har varit nödvändiga för att undvika massuppsägningar under våren. Det är oroande att flera av ersättningarna avvecklas nu innan krisen är över. Det behövs åtgärder för att minska företagens kostnader och öka efterfrågan. En långsiktig sänkning av arbetsgivaravgifterna för att göra det billigare att anställa och investeringar i både digital och fysisk infrastruktur för att göra näringslivet mer konkurrenskraftigt kommer att behövas.