Hoppa till innehåll
Fredrik Östbom Almega

Bra med förslag som stärker företagens likviditet

Regeringen vill förlänga möjligheten för företag att ansöka om skatteanstånd, det vill säga möjligheten att skjuta upp inbetalningen av skatter.

Förslaget är ett sätt att kompensera för höga elpriser och hög inflation. Tanken är att landets företagare därigenom ska få det lite lättare att ta sig igenom den tuffa ekonomiska situation de nu står inför.

Antalet månader ett företag kan söka om anstånd ökar nu från nio till tolv månader. Den bortre tidsgränsen flyttas från 12 februari till 12 september 2023.

– Vi välkomnar regeringens besked att skatteanstånden förlängs. Åtgärder som stärker företagens likviditet just nu är bra. Samtidigt ska man vara medveten om att detta är tillfälliga lån till företag – och alla lån ska betalas tillbaka, säger Fredrik Östbom, chef för näringspolitik och opinionsbildning på Almega.

– Det företagen framför allt är intresserade av är att få besked om elprisstödet och där måste regeringen återkomma omgående, så att företagen får bättre planeringsförutsättningar, avslutar Fredrik Östbom.