Hoppa till innehåll

Arbetstiden år 2023

I Innovationsavtalet är den ordinarie arbetstiden för heltidsanställda 40 timmar per helgfri vecka. Vid intermittent/kontinuerligt treskift eller underjordsarbete är arbetstiden enligt avtalet kortare. Den faktiska arbetstiden varierar från år till år och beror på hur helgdagarna infaller under året.

Endast tillgänglig för medlemmar