Hoppa till innehåll
Patrick Joyce, chefekonom på Almega

Almegas chefsekonom: ”Nästa år kommer bli tufft”

Från en stark återhämtning efter pandemin till ett krig i Ukraina som resulterade i stigande inflation och höga elpriser. År 2022 har minst sagt varit en berg- och dalbana. Vi har intervjuat vår chefsekonom Patrick Joyce för en genomgång av året och en framtidsspaning.

Vid början av året hade tjänstesektorn 81 000 fler medarbetare än före pandemin. Industrin gick bra, vilket gynnade företagstjänster som växte snabbt. När pandemirestriktionerna togs bort växte tjänster – som besöksnäringen –väldigt snabbt under våren.

– Året började väldigt bra med en tjänstesektor som utvecklades mycket stadigt. Efter halvårsskiftet har det dock skett en kraftig inbromsning, vilket beror både på att industrin har tappat fart och att inflationen börjar märkas i hushållens plånböcker, säger Patrick Joyce.

Högsta inflationen på 30 år och komptensbrist

Kriget i Ukraina och andra faktorer har lett till att Sverige just nu upplever den högsta inflationen på över 30 år; en inflation som beräknas bli tvåsiffrig till årsskiftet.

– Den höga inflationen beror både på kriget och på de stimulanser som höll uppe ekonomin under pandemin. Pandemin hotade att skapa en djup ekonomisk kris och massarbetslöshet. Kraftiga ekonomiska stimulanser förhindrade detta men det innebar att det fanns mer pengar än varor i ekonomin, säger Patrick Joyce

– Ekonomin visade sig fungera bättre än väntat under pandemin, bland annat ställde många tjänstebranscher om till distansarbete och kunde genomföra sina uppgifter ändå. De återhämtade sig därför långt innan pandemin var över, vilket är imponerande, säger Patrick Joyce.

Den starka återhämtningen har dock också lett till att tjänstesektorns största utmaning i år har varit kompetensbristen.

– Många inom tech-, konsult- och bemanningsbranschen har haft problem att rekrytera. Andra halvåret 2021 hade företagen svårt att fylla lediga platser och bristen på arbetskraft har bestått under 2022, säger Patrick Joyce.

Avtalsrörelse, bostadspriser och omvärldsfaktorer avgörande för konjunkturen

Siffror från tredje kvartalet visar att tillväxten har halverat från en årstakt på sju procent till knappt fyra procent årstakt och mycket talar för att företagen börjar planera att dra ner på sin produktion.

– År 2023 kommer att bli ett jobbigt år. Vi kommer att se ett BNP-fall på åtminstone en procent genom minskad export på både industrivaror och tjänster. Tjänsteföretagen kommer att sluta nyanställa, en del kommer även att behöva minska sin personal. De höga räntorna gör det svårare för företag att investera och för nystartade företag att få kapital, säger Patrick Joyce.

Trots detta finns det goda tecken på att krisen inte behöver bli långvarig – men allt beror på hur olika omvärldsfaktorer utvecklas under 2023.

– Om de internationella energipriserna fortsätter att falla kommer även inflationen att sjunka under nästa år, vilket innebär att räntan kan sänkas och därmed vända konjunkturen relativt snabbt. Men om kriget eskalerar och priserna på gas och olja går upp igen, kan inflation få en skjuts uppåt, säger Patrick Joyce.

Det som också oroar Patrick Joyce är bostadsmarknaderna. Priserna på bostäderna har fallit med tre procent den senaste månaden och med 14 procent i år.

– Det är ingen katastrof då priserna nu ligger på samma nivåer som innan pandemin. Men om det fortsätter, kommer fler hushåll att behöva amortera mer på sina bostadslån och drar ned sin konsumtion ytterligare, vilket pressar konjunkturen. Under 90-talskrisen sjönk priserna med 30–40 procent och arbetslösheten tredubblades, så en bostadskris skulle vara illa, säger Patrick Joyce.

Låga löneökningar en förutsättning

Almega förbereder sig även för en avtalsrörelse nästa år. Enligt Patrick Joyce är låga löneökningar en förutsättning för att ta oss igenom krisen.

– Ska vi få ned inflationen och säkra att lågkonjunkturen blir kort och inte så djup, så måste utfallet av avtalsrörelsen bli löneökningar som tjänsteföretagen kan bära, avslutar Patrick Joyce.