Hoppa till innehåll

Almedalen 2022 – en viktig vecka med tragiskt avslut

Efter två års uppehåll var Almedalsveckan tillbaka. ”Världens största demokratiska mötesplats” har den kallats och det är just alla möten och samtal som är det fina med de intensiva dagarna i Visby.

Årets Almedalsvecka avslutades dock med sorg och chock efter det fruktansvärda knivmordet i centrala Visby. Den typen av våldsdåd har ingen plats i vårt samhälle och tankarna går till de anhöriga som har förlorat en familjemedlem och våra vänner på SKR som förlorat en kollega.

Almega var på plats i Visby och under organiserade seminarier och spontana möten har vi diskuterat framtidens arbetsmarknad, hållbarhet, välfärdsföretagande och mycket annat.

Jakten på medarbetare

Att rekrytera och behålla medarbetare är en enorm utmaning för många företag och det var därför också den fråga som Almega valde att särskilt lyfta fram.

Under ett seminarium om hur vi matchar företagens kompetensbehov med ungas behov och förväntningar konstaterade Ulrik Hoffman från Ungdomsbarometern att unga vill jobba och företag vill rekrytera, men det är skillnad på vad ungdomar vill utbilda sig till och vad företag behöver. En del av problemet ligger i att många yrkesroller är för okända, så ett närmare samarbete mellan företag och skola skulle gynna alla.

LO:s ungsekreterare Elsa Alm lyfte vikten av en bra arbetsmiljö och Yvonne Pernodd, vd First Reserve och ordförande för Almega Tjänsteföretagen, konstaterade att många företag behöver arbeta betydligt hårdare med employer branding för att knyta till sig den kompetens de behöver.

Svenskt Näringslivs Mia Bernhardsen gjorde några medskick till politiken: det behöver alltid löna sig att ta ett jobb, fler behöver hjälp med matchningen och företagare ser gärna att fler får möjlighet att arbeta med Ung Företagsamhet i skolan för att få en grundförståelse för företagandets villkor.

Kompetensutveckling och säkerhetsläget påverkar arbetet med hållbarhet

”Vi jobbar längre och den kompetens vi har räcker inte ett helt arbetsliv”, sa Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega, under Dagens industris panelsamtal om hur vi framtidssäkrar Sveriges kompetens. Där fick han förklara tanken bakom det nya omställningsstudiestödet, som ger människor möjlighet att försörja sig under utbildning mitt i arbetslivet. Det ger arbetsgivare möjligheter att ställa krav på kompetensutveckling och skapar en bättre fungerande och mer rörlig arbetsmarknad.

Kompetensutveckling är viktigt också för klimatmålen och framväxten av ett mer hållbart samhälle. För att klara den nödvändiga klimatomställningen krävs ledare och medarbetare med rätt kunskaper. Tillsammans med Ledarna och Fossilfritt Sverige ordnade Almega seminariet ”Rusta för Hållbarhet” och lyfte fram behovet av fler korta utbildningar som möter behoven av omställning och kompetenshöjning.

Hållbarhet och kompetensförsörjning var teman som var återkommande i många av Almedalsveckans arrangemang, men även det nya säkerhetspolitiska läget var påtagligt närvarande i programmet. Det påverkar förutsättningarna för ekonomin, företagandet och den gröna omställningen. Under ett seminarium hos SEB deltog Almega för att prata om hur det nya geopolitiska läget påverkar den internationella tjänstehandel som bedöms bli allt viktigare.

Almegas experter deltog också i samtal om bland annat den svenska modellen, offentliga upphandlingar, friskolor, skatter och Arbetsförmedlingens reformering. I konstruktiva samtal med politiker, journalister och företagare lyfte vi tjänsteföretagens betydelse för tillväxt, innovation och integration.