Hoppa till innehåll

Hur matchar vi företagens behov med ungas behov och förväntningar? Vilka politiska reformer behövs för att underlätta för tjänstesektorn som jobbskapare? Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för svenska företag, och därför lyfter Almega frågan i Almedalen 2022.

– Vi vill ha en konstruktiv dialog med partierna kring de utmaningar som Sverige står inför. Almegas medlemsföretag har alla möjligheter att skapa jobb, generera välfärd och bidra till ökad integration – bara de får rätt förutsättningar, säger Ann Öberg, vd på Almega.

Almega och förbunden inom arbetsgivarorganisationen finns på plats under hela Almedalsveckan och arrangerar seminarier i Svenskt Näringslivs trädgård på Hamngatan 3. Trädgården blir en samlingsplats för alla som vill prata om hur vi stärker företagandet i Sverige.

– Almega är i Almedalen för att lyfta tjänstesektorns betydelse som Sveriges tillväxtmotor. Tre av fyra jobbar i tjänstesektorn och våra medlemsföretag skapar en majoritet av alla nya jobb, säger Ann Öberg.

Almegas program i Almedalen 2022
(Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 3)

Almega | Måndag 4 juli klockan 12.00–12.45
Företagens kompetensbehov är enormt och har ökat kraftigt under de senaste två åren i spåren av pandemin. Hur ser rekryteringsbehovet ut för arbetsgivarna i dag och i framtiden? Några som särskilt påverkats av pandemin är de unga. Hur ser de på den utveckling som sker på arbetsmarknaden och vad har de för behov och förväntningar inför framtida karriärval? Mia Bernhardsen lyfter de mest intressanta resultaten från Svenskt Näringslivs Rekryteringsenkät och Ulrik Hoffman från Ungdomsbarometern presenterar och kommenterar rapporten ”Generation Z”.

Almega | Måndag 4 juli klockan 16.15–17.00 (OBS. Sker på  Strandvägen 4.1, ”Aktuell Hållbarhets scen”)
Näringslivet står inför en genomgripande omställning om vi ska klara klimatmålen och ställa om till ett hållbart samhälle. Det kommer att krävas en omfattande kompetensomställning. Om ambitionerna ska kunna realiseras behövs det anpassade utbildningar, men vem har ansvaret för att de tas fram? Arrangeras tillsammans med Ledarna och Fossilfritt Sverige.

Almega-förbundens aktiviteter i Almedalen 2022
(Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 3)

Tågföretagen | Måndag 4 juli klockan 10.00–12.00
Gustaf Engstrand, näringspolitisk expert hos Tågföretagen, deltar på Norrbotniabanegruppens seminarium ”Hur maximerar vi nyttan från start med ny järnväg?”.

Innovationsföretagen | Måndag 4 juli klockan 14.00–14.45
Hur bibehåller man innovationskraften i företagen? Under seminariet presenteras en rapport om framtidens arbetsliv som tagit fram tillsammans med Kairos Future. Syftet är att belysa hur man formar regelverk som stärker individ och företag och främjar individens och företagens möjligheter att skapa värde tillsammans.

Medieföretagen | Måndag 4 juli klockan 16.00–16.50 (OBS. Hotell Gute, Mellangatan 29)
Samtal om medieföretags utmaningar att rekrytera och behålla rätt kompetens – och vilken betydelse detta har för god och lokal journalistik över hela landet. Sker i samarbete med Tidningsutgivarna och Medieledarna.

TechSverige | Tisdag 5 juli klockan 13.45–14.45
Sverige ska bli världsbäst på att tillvarata digitaliseringens möjligheter – men vad innebär det i praktiken? Finns det skäl att höja ambitionsnivån? Eller formulera om målet? Vad kan näringsliv och politiker förvänta sig av varandra?

Tågföretagen | Tisdag 5 juli klockan 15.00–15.45
Under våren har tre nya rapporter presenterats som sammantaget visar att det går att spara 100 miljarder kronor när de nya stambanorna ska byggas. Val av ny byggteknik, som till exempel landbroar, bryter den höga kostnadsutvecklingen för framtida infrastrukturprojekt.

Tågföretagen | Onsdag 6 juli klockan 12.10–13.10
Hur jobbar godstransportörer från järnväg och sjöfart samt åkerier för att hitta de bästa lösningarna för sin del i transportkedjan? Energikrisen är en realitet och energisnålare transporter är en förutsättning för såväl dagens som framtidens transportsystem.

Tågföretagen | Onsdag 6 juli klockan 13.20–14.00
Efter det stålbad som kollektivtrafiken gick igenom under pandemin behövdes en nystart och satsning framåt, med högt satta mål och visioner. Vad gör politiken för att nå dit? Hur kan branschen bidra?

Vårdföretagarna | Onsdag 6 juli klockan 15.00–16.00
Väntetider är det problem som svenska folket skattar som det största problemet inom vården. Den lagstadgade vårdgarantin, som innebär att du ska få vård inom en viss tid, är satt ur spel och över 200 000 patienter har väntat längre än vårdgarantin utlovar.

Almegas vd och näringspolitiska experters deltagande i externa paneler

Patrick Joyce, näringspolitisk expert | Måndag den 4 juli kl. 10.00–12.00, Novgorodgränd 1 ”Region Västerbotten”
Näringslivet i norr gör historiska investeringar i den gröna omställningen, vilket kräver ökad järnvägskapacitet. Trafikverket planerar och bygger norrbotniabanan för fullt, men vad gör och vad behöver kommunerna och regionerna göra för att nå full effekt när banan väl tas i bruk? Seminariet arrangeras av Norrbotniabanegruppen.

vd Ann Öberg | Måndag den 4 juli kl.12.00–13.30, Kinbergs plats 5
Vad får kriget i Ukraina för geopolitiska effekter på omvärlden? Hur påverkas börserna? Hur kommer handelsblockaderna påverka ekonomin? Vad händer med energipriser och energiomställningen? Seminariet arrangeras av SEB.

vd Ann Öberg | Måndag den 4 juli kl. 14.30–15.15, Strandvägen 4.4 ”Dagens industris stora scen”
Privat och offentlig sektor skriker efter kompetens, samtidigt som många står utanför arbetsmarknaden. Hur ser vi till att kunskap fortsätter vara Sveriges främsta konkurrensfördel? Hur ser vi till att individer, arbetsgivare och samhälle är rustade att möta framtidens arbetsmarknad? Seminariet arrangeras av Dagens industri och Akavia.

vd Ann Öberg | Tisdag den 5 juli kl. 11.15–12.00, Hamngatan 3 ”Svenskt Näringslivs trädgård” 
Hänger Sverige med i utvecklingen när världen förändras? Arbetsmarknadens etablerade strukturer utmanas av maskininlärning och annan digitalisering. Rörligheten ökar. Klimatförändringarna kräver reformer av institutioner och regler. Vad innebär det för människan, maskinerna och marknaderna? Seminariet arrangeras av Ratio – Näringslivets forskningsinstitut.

Ulrica Dyrke, näringspolitisk expert | Tisdag 5 juli klockan 13.00–13.45
Näringslivet vill att det offentliga upphandlar med vikt på kvalitet. Ska det bli verklighet krävs en förändrad attityd från båda sidor. Enligt praxis finns utrymme för en utvärderingsmodell där bedömning till viss del blir skönsmässig. Seminariet arrangeras av tidningen Offentliga Affärer och Colligio.

Patrick Joyce, näringspolitisk expert | Onsdag den 6 juli kl. 09.00–09.45, B-huset, Uppsala Universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 ”B24”
Företagande är av central betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling – fyra av fem nya jobb i ekonomin skapas i små och medelstora företag. Vilka förändringar av det svenska skattesystemet bör göras för att vässa företagsklimatet? Och vilken roll kommer skattefrågorna spela i valrörelsen? Seminariet arrangeras av Entreprenörskapsforum och Företagarna.

För övriga förbunds deltaganden hänvisar vi till deras Almedalssidor: