Hoppa till innehåll

Ny rapport: 97 000 elever riskerar att förlora sin skola

97 000 elever riskerar förlora sin skola om regeringens förslag om sänkt skolpeng för friskolor går igenom. Det framgår av en ny rapport som Almega har låtit revisions- och rådgivningsföretaget PwC genomföra.

– Regeringens förslag om sänkt skolpeng till fristående grundskolor har lagts utan någon ordentlig konsekvensanalys. Detta är oansvarigt och anledningen till att vi har låtit PwC titta på vilka effekterna av förslaget skulle bli, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör i Almega Tjänsteföretagen.

Rapportens utgångspunkt är en analys av lönsamheten (EBIT) för de fristående grundskolor, inklusive förskoleklass, som drivs av aktiebolag.

– PwC:s analys visar att den genomsnittliga rörelsemarginalen för friskoleföretagen under åren 2010–2020 var 4,9% procent. Detta är en relativt låg lönsamhet i jämförelse med många andra branscher, och skulle givetvis påverkas kraftigt ifall skolpengen sänks, säger Stefan Koskinen.

För att beräkna vilka konkreta effekter som regeringens förslag skulle få på lönsamheten har PwC utgått från två scenarier. Ett där skolpengen sänks med 8 procent och ett där sänkningen uppgår till 10 procent. Dessa procenttal utgör det intervall som tidigare har nämnts av skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

– Om skolpengen sänks med 10 procent är lönsamheten utraderad och den genomsnittliga rörelsemarginalen för samtliga friskolor landar på -5,6 procent. Tre av fyra huvudmän som driver fristående grundskolor skulle få en negativ rörelsemarginal, vilket i sin tur påverkar närmare 97 000 elever, säger Stefan Koskinen.

Rapportens bakgrund

Regeringen har lagt fram en proposition om sänkt skolpeng. I den anges inte sänkningens storlek, men skolminister Lina Axelsson Kihlblom har i en debatt angett siffrorna 8–10 procent.

Huvudsakliga insikter från rapporten

Faktiskt utfall, 2010-2020:

  • Den genomsnittliga rörelsemarginalen för fristående grundskolor med aktiebolag som huvudman uppgick mellan 2010–20 till 4,9%

Skolpengen sänks med 8 procent:

  • Den genomsnittliga rörelsemarginalen blir negativ, -3,3 procent
  • 70 procent av alla aktiebolag som driver fristående grundskolor uppvisar en negativ rörelsemarginal
  • Över 60 000 elever och 15 000 anställda påverkas

Skolpengen sänks med 10 procent:

  • Den genomsnittliga rörelsemarginalen blir negativ, -5,6 procent
  • 75 procent av alla aktiebolag som driver fristående grundskolor uppvisar en negativ rörelsemarginal
  • Närmare 97 000 elever och över 16 000 anställda påverkas

Regeringens förslag kommer att beröra samtliga fristående grundskolor, oavsett driftsform. Analysen i rapporten omfattar huvudmän i aktiebolagsform med elever i årskurs F–9. Övriga huvudmän, exempelvis föreningar och stiftelser, ingår inte i beräkningarna eftersom tillgången till deras räkenskaper är begränsad. Detta betyder att antalet skolor och elever som skulle beröras av regeringens förslag sannolikt är högre än vad som anges i rapporten.

Här kan du läsa och ladda ner hela rapporten.