Hoppa till innehåll

– Regeringens vårbudget innehåller för lite för att komma till rätta med den allt allvarligare långtidsarbetslösheten. Fler nystartsjobb till långtidsarbetslösa och en tydligare satsning på bristyrkesutbildningar skulle behövas, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Arbetslösheten sjunker och är nu tillbaka på samma nivå som före pandemin. Däremot minskar inte långtidsarbetslösheten. Mer än hälften av de arbetslösa – 174 000 personer – har varit utan arbete i mer än ett år. De som hade svårt att få arbete före pandemin har hamnat sist i kön för de jobb som kom tillbaka när pandemin klingade av. Över hälften av de långtidsarbetslösa är utrikes födda.

– Det är välkommet att regeringen anslår extra medel för att skynda på införandet av etableringsjobb för nyanlända men fler platser i nystartsjobb som redan finns och fungerar bra hade också behövts, säger Patrick Joyce.

Samtidigt som långtidsarbetslösheten riskerar att bita sig fast ökar bristen på arbetskraft. Över hälften av företagen i tjänstesektorn har svårt att rekrytera den kompetens de behöver. I det läget är arbetsmarknadsutbildningar till olika bristyrken väldigt viktiga.

– Det är därför dubbelt olyckligt att allt fler platser i utbildningar till bristyrken – som kockar, förare och städare – står tomma. Arbetsförmedlingen måste göra mer för att se till att arbetslösa får chansen att utbilda sig till de jobb som behövs, avslutar Patrick Joyce.