Hoppa till innehåll

Kriget orsakar störningar i transportkedjorna

Kriget i Ukraina innebär påtagliga risker i de europeiska och svenska transportkedjorna. En rad faktorer, alla med negativ inverkan på transporterna, ser just nu ut att samverka. Almegas Ukrainasamordnare redogör för de problem som föreligger.

Flygfrakten från Asien till Europa påverkas i stor utsträckning av att europeiska och amerikanska flygbolag inte får flyga över ryskt luftrum. Även om de flesta asiatiska bolag inte omfattas av flygförbudet innebär det ändå en kraftigt minskad kapacitet för flygfrakt.

– Det går visserligen att flyga söder om Ryssland men rutten är betydligt längre vilket gör transporterna både dyrare och ökar deras negativa miljöpåverkan, säger David Wästberg, näringspolitisk expert och Ukrainasamordnare på Almega.

Järnvägstransporter inget alternativ

Ännu sämre möjligheterna gäller godstransporter från Asien till Europa med tåg. Förbindelsen är beroende av ryska järnvägar och risken är påtaglig att varorna därmed fastnar i Ryssland.

– Järnvägstransporter är i praktiken inte ett alternativ. Dels är det i stort sett omöjligt att föra ut varor från Ryssland till Europa. Dessutom är risken stor att Ryssland konfiskerar de varor som passerar landet, säger David Wästberg.

Kapacitetsbrist till sjöss

Med en kraftigt decimerad kapacitet inom flyg- och tågfrakt återstår sjövägen för transkontinentala transporter. Dessvärre upplevde den globala rederinäringen kapacitetsproblem redan innan Rysslands invasion av Ukraina, främst orsakad av containerbrist. Nu påverkas sjötransporterna ytterligare av kriget.

– Omkring 15 procent av sjömännen i den globala handelsflottan kommer från Ukraina eller Ryssland. Detta innebär att ukrainska sjömän kan bli inkallade och fartyg med rysk association löper stor risk att få problem att lasta och lossa varor, säger David Wästberg.

Utbudet av transportalternativ har alltså minskat drastiskt. Detta tillsammans med skenande drivmedelspriser till följd av kriget riskerar att driva upp priserna på transporter ytterligare.

Brist på lastbilschaufförer

Men det är inte bara globala transporter som påverkas av kriget. Även transporterna inom EU, vilka i hög utsträckning sker via lastbilar, påverkas av en rad faktorer. Förutom höga drivmedelskostnader innebär kriget att chaufförer från Ukraina, Ryssland och Belarus inte längre kan köra i Europa. Vidare har EU:s mobilitetspakt nyligen införts och tillämpas nu för första gången.

– Mobilitetspakten innebär att en chaufför måste återvända till sitt hemland var fjärde vecka och lastbilen måste återvända var åttonde vecka. Detta leder till en brist på chaufförer, något som ser ut att påverka Sverige i stor utsträckning, säger David Wästberg.

Dyrare och osäkrare transporter

Ytterligare problem är bristen på urea, en kväveförening som ingår i de bränsletillsatser som moderna dieselmotorer kräver för att minska utsläppen av kväveoxider. En stor del av världens urea produceras i Ryssland och Ukraina och nu börjar de europeiska lagren att sina. Utan tillsatsen kommer fordon inte att leva upp till sin miljöklassning, effekten kommer att reduceras och i vissa fall kommer de inte ens gå att starta.

– Sammantaget innebär detta både dyrare och osäkrare transporter. Försenade leveranser kan komma att leda till tillfällig brist på vissa varor. Därför är det viktigt att alla företag ser över sina leveranskedjor och undersöker vilka alternativ som finns utifrån olika scenarier, säger David Wästberg.