Hoppa till innehåll
Patrick Joyce, chefekonom på tjänsteföretagens organisation Almega.

Kriget hotar en stark tjänstekonjunktur

Inköpschefsindex för tjänstesektorn föll något i februari men konjunkturen är fortfarande stark. Stigande priser på energi, livsmedel och leveransstörningar på grund av kriget i Ukraina riskerar dock att dämpa tjänstekonjunkturen framöver.

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk från 68,6 i januari till 68,0 i februari men ligger fortfarande långt över det historiska genomsnittet på 56. Orderingång och produktion utvecklas ännu starkt.

Sysselsättningen i tjänstesektorn har fortsatt att öka trots att många branscher har brist på arbetskraft. Leveranstiderna har minskat något sedan de sista Coronarestriktionerna togs bort, men kriget kan ändra det.

– De direkta effekterna av kriget är begränsade för tjänstesektorn även om vissa branscher berörs mer. Techsektorns verksamhet i Ukraina har vuxit betydligt de senaste åren. Kriget och den ökade osäkerheten i Europa riskerar dock att leda till leveransstörningar i hela näringslivet som även drabbar tjänsteföretagen, säger Patrick Joyce, chefekonom på tjänsteföretagens organisation Almega.

– Kraftiga prishöjningar på energi och livsmedel på grund av kriget kommer sannolikt att leda till fortsatta prisökningar på tjänster. Detta händer samtidigt som inflationen stiger. Redan före kriget hade ökade priser på energi och andra insatsvaror drivit upp ökningen av tjänstepriserna till 4,8 procent i årstakt, den högsta prisökningen sedan 2005, säger Patrick Joyce.