Hoppa till innehåll

– Det är exempelvis fullt rimligt att företag som har begått allvarliga regelbrott hindras att söka arbetstillstånd under två år. Det gäller även skärpningen av straffen för grov exploatering av utländsk arbetskraft. Den absoluta majoriteten företag som rekryterar arbetskraft utifrån är seriösa och det fusk som förekommer utförs av ett fåtal oseriösa aktörer, säger Patrick Joyce, chefekonom på tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega.

Utredningens kartläggning visar att låga löner inte är något problem för arbetskraftsinvandrare. Tre av fyra arbetskraftsinvandrare tjänar mer än 25 000 kronor i månaden. Däremot förekommer det i vissa fall att arbetsgivare återkräver en del av lönen genom olika avgifter, bland annat för bostad. Därför är det bra att utredningen föreslår skärpta regler för vilken bostadshyra en arbetsgivare kan ta ut av utländska arbetstagare.

Skärpta kontroller av personlig assistans är också motiverade eftersom aktörer inom branschen har funnits bryta mot regelverket.

– Det är bra att utredningen föreslår ett tätare samarbete mellan Migrationsverket, Inspektionen för vård och omsorg och Försäkringskassan för att motverka oseriösa aktörer inom personlig assistans. Ett utökat samarbete mellan myndigheter skulle vara önskvärt för att stävja oseriösa aktörer även inom andra branscher, säger Patrick Joyce.

Arbetskraftsinvandringen är lönsam för Sverige och bidrar med 34 miljarder kronor i ökad BNP och 12 miljarder kronor i ökade skatteintäkter varje år. Brott mot regelverket förekommer, men fallen är få.

– Det är bra att utredningen väljer att stävja fusk genom förslag riktade direkt mot de oseriösa aktörer som bryter mot reglerna snarare än med svepande åtstramningar som försvårar för alla företag, avslutar Patrick Joyce.